hoek_technotrailer

Leerkrachten

 

Als je de Techno Trailer op bezoek wil krijgen in je basisschool, dan moet je een reservatieaanvraag indienen.
Doe dit tijdig want de wachtlijst bedraagt ondertussen twee jaar.
Scholen die de T² nog niet op bezoek kregen krijgen voorrang en zij kunnen in het schooljaar 2018-2019 aan de beurt komen.

Enkele weken voor de komst van de Techno Trailer vragen we dat de verantwoordelijke van de school voor de organisatie van de T²-dag, deze Informatiebrochure nieuw 2017-2018 en bijhorende afsprakennota  overloopt.
Deze afsprakennota dient zes weken voor het bezoek van de T² bezorgd te worden aan de  T²-medewerkers, dit om problemen te vermijden en de organisatie vlot te kunnen laten verlopen.
Je kan de afsprakennota hier digitaal invullen.

Wanneer het T²-team niet tijdig over alle info beschikt kan het bezoek aan je school geannuleerd worden.

Om de komst van de Techno Trailer samen met de leerlingen voor te bereiden en achteraf een korte nabespreking te kunnen houden voorzien we ook een beperkt pakketje. Het geheel kan op enkele lesuurtjes behandeld worden en de evaluatie daarvan moet ons in staat stellen de T²-werking voortdurend te verbeteren.
Dit voor- en natraject zal toegelicht worden op de vormingsmomenten.

voortraject